Algemene visie

TeamNXT heeft onder aanvoering van haar 2 zeer ervaren en bekende visionairs, Jan Rotmans en Yuri van Geest, samen met diverse partijen een visie ontwikkeld en bewaakt deze in alles wat TeamNXT doet. Uiteraard wordt deze visie continue aangescherpt op basis van ervaring en wetenschap. Het delen en aanscherpen van deze visie doet TeamNXT onder andere door inspirerende evenementen.

Visie per doorbraakproject

Onderdeel van ieder doorbraakproject is bijdragen aan het bepalen van de langgetermijn visie en de bwaking hiervan. TeamNXT verbindt relevante partijen uit haar netwerk aan de projecten met als uitgangspunt versnelling en versterking.


Vertical Farming

Bouwen op het water

Terug naar de natuur


Mobility hub's

Lokaal voedsel

grondstoffen hub's


Concreet

TeamNXT speurt de markt af naar de juiste doorbraakprojecten

TeamNXT laat hier haar visie op los en helpt om deze projecten sneller te realiseren

TeamNXT stimuleert de samenwerking tussen privaat en publiek en brengt ondernemers, visionairs en de overheid bij elkaar

TeamNXT organiseert events en bijeenkomsten met alle partijen die betrokken zijn bij een doorbraakproject

TeamNXT publiceert en communiceert rondom deze visie en doorbraakprojecten


Back to Top