Xander Heijman

22 juni 2016 by Robin Dehaes in 0 comments
Featured Image
Xander Heijman

Door John de Vos werd ik in 2021 benaderd om bij TeamNXT een rol te gaan spelen en ik ben er na 1 jaar van overtuigd dat als we nauwer gaan samenwerken we veel kansen kunnen pakken voor iedereen in de regio.

Back to Top