Maandelijkse evenementen

Iedere maand organiseert TeamNXT een kleinschalig evenemement waarbij op uitnodiging partijen uitgenodigd worden om bij te dragen aan de missie van TeamNXT.

Tijdens deze events wordt de algemene visie gepresenteerd en besproken en krijgt een specifiek onderwerp met een bijbehorend doorbraakproject aandacht en wordt het inhoudelijk belicht vanuit diverse invalshoeken.

Het jaarevenement

TeamNXT organiseert eens per jaar een groot event waarbij er uitvoerig wordt stilgestaan bij de algemene visie van TeamNXT. Tijdens dit jaarevent krijgen de doorbraakprojecten en de succesen een grote rol. Dit event inspireert, informeert, verbindt en is innovatief en interactief. 

Back to Top