Evenementen

TeamNXT organiseert evenementen waarin visie, doorbraakprojecten en de regio aan de orde komen. TeamNXT streeft ernaar om maandelijks een evenement te organiseren, veelal op maandag, waarin er een thema is dat betrekking heeft op een doorbraakproject. Deze evenementen vinden plaats op een centrale locatie of bij een bedrijf. Ieder jaar organiseert TeamNXT een groots jaarevenement.


 23 juni 2023 - event

17 april 2023 - event

6 februari 2023 - event

12 december 2022 - event

23 juni waren we, wederom op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland, aanwezig bij het CHIO Rotterdam. 

We begonnen onze bijeenkomst met inhoudelijke gesprekken rond thema's. Aan verschillende tafels werd het gesprek aangegaan over o.a. een circulaire campus, de woningopgave, een reststromenhub, de grondstoffentransitie in het havengebied en Human Capital in Zuid-Holland. Aansluitend werden samenwerkings- kansen in het informele gesprek verder verkend. Dit alles met als decor de spannende Longines FEI Jumping Nations Cup™️ welke werd gewonnen door de springruiters van TeamNL. Net als vorig jaar staat het team van Jos Lansink op de hoogste trede. Het bleef nog lang gezellig in het Kralingse Bos. 

Op basis van de input uit de gesprekstafels bepalen we het vervolg van onze doorbraakprojecten. We gaan concreet aan de slag. In elk geval met de circulaire campus, maar we willen nog meer... 

De foto is gemaakt door Mirjam Lems

17 april waren we bij elkaar bij de Hogeschool Rotterdam voor een inhoudelijk programma rond TeamNXT. Arjen van Klink, lector Next Strategy en directeur bij Kenniscentrum Business Innovation, lichtte de verbinding tussen onderwijs & onderzoek toe en de inspanning om studenten voor te bereiden op transitievraagstukken.

Vier ambitieuze studenten van de Hogeschool Rotterdam gaven hun visie op onderwijs en duurzaamheid. Uiteraard kwam hier onze Circulaire Campus ook ter sprake. De studenten hebben allemaal behoefte aan ruimte om het op een nieuwe manier aan te pakken, buiten de vaste paden en organisaties. Hier is commitment en lef voor nodig: van bedrijven, maar ook van studenten. Sociale transitie is ook een thema wat de studenten nader willen onderzoeken en spreken we nog over businesscase of value case? In een prettige sfeer is er volop met elkaar gesproken over het onderwijs van de toekomst en de kansen en behoeften die er liggen. Jan Rotmans reflecteerde op de avond en gaf aan dat TeamNXT veel inspiratie haalt uit de input van de studenten.

De foto is gemaakt door Mirjam Lems

6 februari waren we bij elkaar bij De Fruitvis voor een inhoudelijk programma rond onze doorbraakprojecten. Jan Rotmans gaf een inkijk in de wereld van grondstoffen en de schaarste hiervan in Nederland en Europa en hierbij maakte hij de link naar het doorbraakproject rond de Circulaire Campus. Een campus die jonge mensen opleidt voor de circulaire economie. Het gaat hier om een unieke campus, qua inhoud, proces en organisatie. Yuri van Geest gaf aan begin 2024 te willen starten met een kleine groep van ca. 20 studenten om het hierna stap voor stap uit te bouwen naar een volwassen Circulaire Campus.

Ook de overige doorbraakprojecten, zoals de Agri & Food Campus, de Reststromenhub, Smart Digital Neighbourhoods en Duurzame Sportverenigingen werden op hoofdlijnen besproken.

Jan Rotmans vatte de avond samen: we kunnen met elkaar geschiedenis schrijven. "De volgende generatie zal ons vragen waar we waren toen het ertoe deed. Wat wil je dan antwoorden?"

De foto is gemaakt door Mirjam Lems

12 december waren we bij elkaar bij Van Gelder Groente en Fruit voor een inhoudelijk programma rond armoede en voedsel. Henk Oosterling, een Nederlandse filosoof en schrijver, gaf zijn inspirerende visie op voedselverspilling, gezondheid en armoede. Zijn initiatief Vakmanstad is een inspiratie voor velen.

Er is gesproken over wat we kunnen doen aan armoede en voedselverspilling, er zijn eerste contacten gelegd voor de reststromenhub op de Dutch Fresh Port en er is gekeken naar een samenwerking tussen scholen en de Dutch Fresh Port voor reststromen.  Jan Rotmans en Roland Pechtold reflecteerden op de avond.  De conclusie van iedereen was, het is tijd voor actie!

Het wordt vervolgd…

De foto is gemaakt door Mirjam Lems

17 oktober 2022 - event

24 juni 2022 - event

 

8 juni 2022 - event

17 oktober kwamen we samen bij de Floating Farm voor een inspirerende avond over het thema voedsel. 

PJ Beers, o.a. lecturer New Business Models for Agriculture & Food Transition at the HAS University of Applied Sciences, gaf een inspirerende lezing over huidige voedselvraagstukken. In een dialoog met de aanwezigen werden mogelijke oplossingen gedeeld en besproken. Ook Peter van Wingerden, oprichter van de Floating Farm, vertelde passievol zijn visie: de boerderij terug in de stad als onderdeel van een schone, leefbare en bewuste stads-transformatie.

Het werd een bevlogen bijeenkomst waarbij we met elkaar bouwen aan TeamNXT als de regionale accelerator. 

24 juni waren we op uitnodiging van de povincie Zuid-Holand te gast bij het CHIO Rotterdam. 

De foto is gemaakt door Mirjam Lems.

8 juni waren we te gast bij Allianz . 

Na een geweldige aftrap van John de Vos en Paul Moller (Allianz) gaf Jan Rotmans een indrukwekkende lezing over Leiderschap en de Transitie naar een groene en inclusieve samenleving. Leiderschap vraagt visie en moed om het systeem te doorbreken!

Zeer bevlogen bijeenkomst waarbij we met elkaar bouwen aan een regionale accelerator, het verder uitbouwen van de community en doorbraakprojecten realiseren.

De foto is gemaakt door Mirjam Lems


Onze partners die bijdragen bij de TeamNXT evenementen:

 

 

Samen werken aan de toekomst van onze regio

 

Back to Top