Doorbraakprojecten

TeamNXT zoekt in de markt naar projecten die het verschil kunnen maken en onderdeel zijn van de benodigde transities. Projecten die veel potentie hebben, maar vastlopen of waarvan TeamNXT denkt deze te kunnen versnellen of dat ze zo belangrijk zijn voor de regio dat er gewoon meer aandacht voor moet komen. TeamNXT bedenkt zelf dus geen projecten. 

TeamNXT ondersteunt deze projecten, door er bijvoorbeeld aandacht aan te geven tijdens een project evenement en daarmee het resultaat vergroten en versnellen.

Onderstaande kan TeamNXT aan doorbraakprojecten toevoegen:
-  verduidelijken van het concrete doel 
-  bijdragen aan de visie via onze visionairs
-  onderzoeken hoe het aansluit op de visie van de regio
-  events rondom het project organiseren
-  specialisten en betrokkenen samenbrengen tijdens een evenement
-  betrekken van de overheid 
-  samenbrengen van ondernemers rond een onderwerp
-  mogelijk kijken waar we investeerders en projecten samen kunnen brengen

10 transitiepaden

TeamNXT zoekt doorbraakprojecten welke een bijdrage leveren aan de benodigde 10 transitiepaden:                                                                                                                  Demografisch
Energie
Grondstoffen
Landbouw en voedsel
Water
Ruimte
Sociaal
Onderwijs
Zorg
CirculairConcreet

TeamNXT speurt de markt af naar de juiste doorbraakprojecten

TeamNXT laat hier haar visie op los en helpt om deze projecten sneller te realiseren

TeamNXT stimuleert de samenwerking tussen privaat en publiek en brengt ondernemers, visionairs en de overheid bij elkaar

TeamNXT organiseert events en bijeenkomsten met alle partijen die betrokken zijn bij een doorbraakproject

TeamNXT publiceert en communiceert rondom deze visie en doorbraakprojecten

 

 

Samen werken aan de toekomst van onze regio

 

Back to Top