#TeamNXT is een accelerator bestaande uit een netwerk van ondernemers, ondernemende mensen, bedrijfsleven en overheden die een verbindende, versnellende en versterkende rol spelen in het realiseren van doorbraakprojecten op het gebied van de 10 transitiepaden zoals Energie, Circulair, Grondstoffen, Landbouw & Voedsel, Water, Ruimte, Sociaal, Onderwijs en Zorg waarbij digitalisering essentieel is voor het welslagen.

 

Dit doet TeamNXT op basis van een totaalvisie en haar zeer ruime netwerk.

 

TeamNXT is een nonprofit organisatie.

 

 

 

 

 

Samenwerken aan de toekomst van onze regio

 

Back to Top